EKG

Kalbin çalışmasını sağlayan elektrik sistemi mevcuttur. Kalbin ritmi öncelikle Sinüs düğümünden çıkan elektrik uyarıları ile oluşur. Normalde dakikada 60-80 defa çıkan bu uyarılarla önce kulakçıklar  kasılır ve içindeki kanı karıncıklara boşaltırlar, takiben ( küçük bir gecikmeyi takiben) karıncıklar kasılır ve kulakçıklardan kendilerine gelen kanı aorta ve akciğer atardamarına (pulmoner arter) atarlar.

Kalpte oluşan bu elektrik akımlarının kağıda yazdırılma işlemine elektrokardiyografi (EKG, elektro, elektrokardiyogram)) denir. Bu akımların şiddeti milivoltlar düzeyinde yani oldukça düşüktür. Bu akımları güçlendirerek kağıda veya ekrana yazdırılması işini EKG  cihazları yaparlar. Pratikte EKG denince bu elektrik akımlarının yazdırıldığı kağıt anlaşılmaktadır.

EKG, kalbin ritim özellikleri ve kalbin atım sayısı, kalbi besleyen koroner atardamarların daralma ve tıkanmalarında, kalb kasının ve kalp odalarının kalınlaşması durumlarında kıymetli bilgiler verir.  EKG işleminin basit olması, hasta açısından zahmetsiz olması, her yerde uygulanabilir ve ucuz olması sebebiyle kalp hastalılarının tanısında başlangıç testi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

EKG nasıl çekilir?

EKG çekilmesi için hastanın özel olarak hazırlanmasına gerek yoktur. Ağrılı veya hasta açısından sıkıntılı bir işlem değildir. Her hangi bir yerde, hasta yatar durumdayken çekilebilir. EKG cihazına bağlı olan bir kablo aracılığı ile 2 kola, 2 bacağa ve 6 tane de göğüs bölgesine elektrod denilen metal plakalar tutturulur. Böylece bu elektrodlar aracığı ile kalpte oluşan elektrik potansiyelleri kağıda yazdırılır. Toplam işlem süresi 1-2 dakikadır. Özellikle ritim probleminin olduğu durumlarda dakikalarca ritim kayıtları alınabilir.

EKG Hangi hastalıklarda faydalıdır?

 • Koroner arter hastalığı tanısında:kalp damarlarında daralma veya  kalbin beslenmesinde problemleri ,
 • Yeni kalp krizinin tanısında,
 • Hastanın daha önceden kalp krizi geçirip geçirmediğinin araştırılmasında,
 • Aritmiler: ritim ve iletim bozuklukları tanısında,
 • Kalp kası kalınlaşmaları (hipertrofiler) ve kalp büyümesinde
 • Kardiyomiyopatiler (kalp kasının çeşitli nedenlere bağlı hastalıkları),
 • Perikarditler (kalp zarının çeşitli nedenlere bağlı iltihapları),
 • Miyokarditler (kalp kasının çeşitli nedenlere bağlı iltihapları),
 • Bazı doğumsal kalp hastalıkları.
 • Kalpte sıvı birikmeleri (Tamponad)
 • Vücutta sıvı ve elektrolit dengesinin bozukluklarında

önemli tanı değerine sahiptir. Bunlara rağmen EKG, tek başına tanıda her zaman yeterli değildir. Hastaların şikayetleri, muayene bulguları ve diğer laboratuar testleri ile beraber değerlendirildiğinde EKG kıymetli bir tanı aracı haline gelir..